نمایشگاه ها و همایش ها

بازديد تيم توسعه خوشه فرش دستباف استان فارس از نمایشگاه فرش دستباف اصفهان

تیم توسعه خوشه فرش دستباف استان فارس از هجدهمین نمایشگاه فرش دستباف اصفهان بازدید کرد.

در این بازدید محمد امین، عامل توسعه خوشه فرش دستباف استان فارس و فاطمه رجبی مدیر فنی خوشه فرش دستباف استان فارس حضور داشتند.
طی این رویداد از غرفه‌ها بازدید شد و از آن‌ها برای شرکت و بازدید از دوازدهمین نمایشگاه فرش دستباف فارس در تاریخ ٢۵ تا ٣٠ بهمن سال جاری دعوت به عمل آمد.
در هجدهمین نمایشگاه فرش دستباف اصفهان شرکت کنندگان از استان‌های قم، تبریز، یزد، فارس، گلستان، کرمان، اصفهان حضور داشتند که بالغ بر هشتاد درصد این شرکت کنندگان بومی بودند.
گفتنی است در این بازدید امین با مسئول نمایشگاه‌های اصفهان که نماینده نمایشگاه فرش دوبی در ایران بودند برای حضور بهتر فرش ایران مذاکره کرد.
این نمایشگاه از ٢٨آبان تا ٣آذر برای هجدهمین سال متوالی برگزار شد.

تهیه کننده: فاطمه رجبی مدیر فنی خوشه فرش  و نماینده سایت قالیکده در استان فارس

منبع :