نواحی و مناطق قالی بافی

مراکز بافندگی فراهان

در مطالعه گذشته قالی بافی نواحی مرکزی ، به نام بسیار معروفی چون فراهان بر می خوریم که از حدود 125 سال پیش تا کنون مترادف با فرش هایی بسیار شکیل از نظر شکل و مرغوبیت از جهت بافت بوده است.

 

فرش شناسان اروپایی چنان در طلب فرش قدیمی فراهان هستند که به قول سعدی علیه الرحمه چون برگ زر می برندش و برایش هر بهایی را می پردازند. در قدیم ، بافت فرش های ترنج دار در سبک شاخه شکسته در زمینه ای ساده و عاری از نقش بیشتر به رنگ زرد طلایی با حاشیه ای سماوری و همچنین طرح های درختی در متنی به رنگ آبی سرمه ای در آن رواج داشته است.

برابر آمار سال 1355 فراتر از 8000 دار قالی در فراهان موجود بوده که فرش هایی در الگوی فرش های سنندج بر روی آن بافته می شده است. تراکم گره در فرش های فراهان بسیار بالا است. تعداد گره های آن گاه به رقمی در حدود 7000 گره در دسی متر مربع نیز می رسد. بافنده های فراهانی امروزه فرش ها و کناره هایی در طرح هراتی مینیاتوری در زمینه ی سبز متمایل به زرد را در جوار سایر طرح های متداول در منطقه می بافند. تقریبا تمام فرش هایی که با نقشه ی هراتی در این ناحیه بافته می شوند فاقد ترنج میانی هستند.

اندازه ی فرش های آن از قدیم تا کنون تقریبا بدون تغییر باقی مانده و بیشتر دو ذرعی هستند و کنارهای آنها به طور معمول در طول 3 تا 5/3 متر و عرض یک متر به بازار عرضه می شوند.

در فراهان نیز مانند سنندج قالیچه هایی به صورت قاچ زین اسب می بافند. فرش های با بافت متوسط این ناحیه به نام فراهان – موصل در بازار شهرت دارند.

منبع : افسانه جاویدان فرش ایران

منبع :