نواحی و مناطق قالی بافی

مراکز بافندگی رودبار

بافته های رودبار در پیروی از اصل همجواری شباهت های فراوانی به بافته های تفرش و فراهان دارند. فرش های آن بیشتر با طرح های در سبک شاخه شکسته با استفاده از نقش هراتی و سایر نقش های متداول در منطقه بافته می شوند.

 

در یکی از طرح های رایج در آن مجموعه ای مرکب از دو شاخه ی متقابل و مملو از گل و برگ و نقش بته در زمینه ای به رنگ قرمز مسی تکرار می شود. حاشیه ی عاجی رنگ این فرش ها در بین دو نوار باریک محصور شده است. از علامت های مشخص فرش های رودبار که به اندازه های مختلف بافته می شود ، یکی رنگ صورتی ، پود های آنهاست و دیگری خاصیت نرمی و حالت اسفنج مانند پرزهای آنهاست.

منبع : افسانه جاویدان فرش ایران

منبع :