نواحی و مناطق قالی بافی

مراکز بافندگی ویس

دهکده ویس واقع در جنوب اراک و در نزدیکی خوانسار با بافت فرش هایی با پرزهای بلند و الیاف بادوام در طرح بته ای هندسی ، هراتی و همچنین طرح هندسی خاصی که مشابه آن در نواحی اطراف کمتر دیده می شود به شهرتی قابل توجه در قالی بافی اراک دست یافته است. فرش های ویس را به سبب بافت آن در گروه فرش های ساروق درجه دوم (محال) طبقه بندی می کنند. منبع : افسانه جاویدان فرش ایران

منبع :