نواحی و مناطق قالی بافی

مراکز بافندگی مزلقان

مزلقان نام دهکده ای در مغرب ساوه است که در آن فرش هایی با طرح اختصاصی بافته می شود. به این کیفیت که لچک های طرح از متن قرمز و کف ساده ی فرش با نوار کنگره دار جدا می شوند. داخل لچک ها و ترنج میانی بیشتر با دسته گل های مجرد پوشانیده شده اند.

گاهی نیز متن ساده ی فرش با یک شبکه توری مانند ، که شامل گل های ستاره ای شکل است ، پوشیده می شود. ترنج شش گوشه ی فرش نیز مانند لچک ها با خطوط شکسته و کنگره دار محصور شده است.

مشابه با این طرح فرش هایی توسط عشایر شاهسون و کاکابرو نیز بافته می شود. سجاده اندازه مطلوبی برای بافته های مزلقانی است ، زیرا اندازه ی ذرع و نیم را نیز در میان بافته های آنان می توان یافت.

منبع : افسانه جاویدان فرش ایران

منبع :