دستگاه ، ابزار و نحوه قالی بافی

گزارش تصویری الجزیره از هنر ناب ایرانی

فرش هنر، صنعتی است که از دیرباز به عنوان نام واعتباری برای ایران بر فرهنگ ایرانی سایه افکنده است.

مفروش کردن هر خانه ای با فرش ایرانی فرصتیست برای لمس تاریخ چندین و چند ساله ی ایران و تارهای فرش ایرانی جایگاه حماسه هموطنان بافنده است که خلقت خداوند را به تصویر می‌کشند.
نقوش بکار رفته در فرش ایرانی بر گرفته از فرهنگ و سبک زندگی بافندگان آن در هر نقطه از ایران است. طوری که می توان گفت هر فرش ایرانی تابلویی زیبا، گویای طبیعت و فرهنگ خطه ای از ایران است و با مشاهده ی آن می توان اصالتش را جویا شد.
عکاس خبرگزاری الجزیره با عکس‌های خود،بخشی از رنج و مشقت هنرمندان ایرانی را  برای خلق یک شاهکار هنری نشان می‌دهد.


عکس: الجزیره / محمدعلی نجیب

منبع: مشرق

منبع :