نواحی و مناطق قالی بافی

مراکز بافندگی ورامین

گروهایی از عشایر کرد (تیره ی پازوکی) و لرهایی از تیره ی هداوند و حتی شاخه هایی از ایل شاهسون به دلایل گوناگون و از همه مهمتر دلایل سیاسی ، از زمان های گذشته به این شهرک قدیمی و نزدیک به تهران کوچانیده و تخته قاپو شده اند.

بافنده های این ملغمه ایلی بنابر سلیقه ها و سنت های ایلی خود فرش هایی از نوع متوسط و گاهی مرغوب با نقش های مختلف و گره های فارسی و ترکی می بافند. فرش های آنان در اندازه های ذرع و نیم ، دو ذرعی و شش متری به بازار می آید.

طرح معروف و زیبای میناخانی را تنها بافنده های ورامین بر روی فرش های خود می آورند. بسیار نیز اتفاق می افتد که فرش های این ناحیه به نقش خرچنگی در حاشیه و متن تزئین شده باشند. امروزه با استفاده از طرح میناخانی در خراسان به ویژه در کاشمر فرش هایی در اندازه های شش متر مربعی و همچنین فرش های مربع چهار متری به تعداد انبوه در زمینه های قرمز روشن ، آبی سرمه ای و نخودی بافته می شود.

منبع : افسانه جاویدان فرش ایران

منبع :