اخبار فرش

حمایت از تولید فرش در سنقر

وزیر صنعت، معدن و تجارت از لزوم توجه به اقتضائات کنونی بازار جهانی فرش دستباف در تولید فرش ایرانی سخن گفت.‏


به گزارش روابط عمومی مرکز ملی فرش ایران، محمدرضا نعمت زاده در نشستی با نماینده مردم سنقر در مجلس شورای اسلامی و برخی فعالان اقتصادی آن منطقه گفت:تکیه بر ‏اصالت های گذشته فرش مناطق مختلف ایران پسندیده است اما باید با شرایط بازار فعلی دنیا نیز همراهی شود.‏
در این نشست که به درخواست محمد ابراهیم محبی، نماینده سنقر و کلیایی تشکیل شد، این نماینده مردم از وزیر صنعت، معدن و تجارت توجه بیشتر به فرش منطقه و افزایش ‏حمایت های تسهیلاتی را خواستار شد.‏
رییس مرکز ملی فرش ایران نیز در این نشست با اشاره به چگونگی جذب تسهیلات از محل صندوق کارآفرینی امید برای متقاضیان سنقری، از امکان افزایش سقف تسهیلات ‏منطقه در صورت جذب مناسب تسهیلات کنونی خبر داد.‏
حمید کارگر ثبت ملی فرش سنقر و کلیایی را نشانه توجه وزارت صنعت، معدن و تجارت به این هنر- صنعت در استان کرمانشاه دانست و از همراهی سازمان صنعت، معدن و ‏تجارت کرمانشاه تقدیر کرد.‏

مرکز ملی فرش ایران

منبع :