در حاشیه

به‌نام بافنده و به‌کام دیگران!

اولین همایش فرش خراسان جنوبی به‌ همت دستگاه‌های اجرایی استان و انجمن علمی فرش ایران برگزار گردید.

ضمن تقدیر و تشکر از تمامی عزیزانی که برای این همایش تلاش نمودند چند نکته در خصوص این همایش ضروری به نظر می‌رسد:
۱- در اولین همایش ملی فرش خراسان جنوبی مطالب قابل تاملی درخصوص فرش خراسان جنوبی بالاخص در خصوص راه‌های برون‌ رفت از وضعیتی که گرفتار آن است مطرح نشد. از مجموعه مقالاتی که به نوعی در ارتباط با فرش خراسان جنوبی بود صرف‌نظر از مقاله جناب ژوله در خصوص معرفی چهار فرش تاریخی درخش و مقاله خانم عاملی در خصوص معرفی طرح ماهی درهم، سایر مقالات دیگر مرتبط با فرش تبلیغی برای برخی سازمانهای دولتی و شبه دولتی بود. بنابراین متاسفانه در اولین همایش ملی فرش خراسان جنوبی نه‌تنها راهکاری برای برون رفت از فرش استان از حاد‌ترین بحران که گرفتار آن است ارائه نشد بلکه حتی معرفی اجمالی از کل فرش استان انجام نشد و دریغ از یک میزگرد برای بررسی چالش‌های فراروی فرش استان!
۲- نقش متولی فرش استان یعنی سازمان صنعت و معدن و تجارت استان در این همایش بسیار کمرنگ بود گویا اصلا این سازمان وظیفه‌ای در قبال فرش استان ندارد شخصا در کل دو روز همایش حتی حضور فیزیکی دوستان را کمتر شاهد بودم.
۳- اولین همایش فرش خراسان جنوبی از بافنده زیاد صحبت شد ولی به استثنای چند تولیدکننده که آنان نیز از تعداد انگشتان دست بیشتر نبودند حتی به صورت نمادین هم شده از حضور چند بافنده خبری نبود و اینگونه هست که در همایش ملی استانی اثری از حضور اصلیترین عامل تولید فرش دیده نمی‌شود.
۴- نکته آخر آنکه امروز فرش استان خراسان جنوبی حاد‌ترین روزهای خود را سپری می‌نماید و به رغم اینکه بافنده برای بافت یک فرش ۶ متری ۳۵ رج حداقل ۶ ماه باید از سپیده دم تا شب زحمت بکشد و برای این همه کار باید فقط دو میلیون تومان بگیرد ولی باز هم بیکار است و جویای سفارش کار! چشم همه مسئولین از این بابت روشن!!! توصیه می‌شود در همایش بعدی بخاطر این عملکرد بیشتر همدیگر را مورد تشویق قرار دهند!

عبدالله احراری

منبع :