نواحی و مناطق قالی بافی

مراکز بافندگی قزوین

از زمان صفویه تا کنون در قزوین که پایتخت اولیه ی این سلسله بوده ، فرش بافی رواج داشته است. ولی امروزه در بازارها کمتر به بافت های این شهر بر می خوریم. علت اساسی این امر به وجود آمدن قطب های کشاورزی و اشتغال اهالی منطقه در این قطب ها و همچنین واحدهای صنعتی دشت قزوین (شهر صنعتی البرز) است.

 

فرش های آن اغلب در مایه ی طرح های گردان و به گونه ی لچک و ترنج و بیشتر در اندازه های بزرگ و با پرز بلند با تسلط رنگ های کلاسیک و گاهی مخلوط با رنگ های خاکستری بافته می شوند. در سال های اخیر قالی هایی به تقلید از فرش های نایین مرغوب ولی به تعداد کم نیز در این شهر می بافند. و دلیل آن مهاجرت تعداد زیادی از اهالی نایین به این منطقه برای انجام کارهای فصلی از جمله جمع آوری صمغ های گیاهی است ، این کارگران مهاجر به هنگام فراغت از کارهای صحرایی بر روی دارهای خانگی خود قالی های سنتی نایین را می بافند.

در فرش های قدیمی و محلی قزوین از دیدگاه ظرافت بافت و نوع طرح ، ریشه هایی از وابستگی به بافت های کاشان و تهران و تبریز را می توان پیگیری کرد.

منبع : افسانه جاویدان فرش ایران

منبع :