در حاشیه

زمینه یابی اشتغال دانش آموختگان فرش ( قسمت اول ، کافه فرش )

موضوع اشتغال پایدار آن هم در شرایط رکود معضلی است که همواره هم خانوارها و هم مسولین حکومتی را رنج می دهد .در کشور ما نیز با توجه به رکود بی سابقه ای که بر بازار کالا و خدمات حاکم است اشتغال جوانان بالاخص ایجاد شغل برای دانش آموختگان تمامی رشته های تحصیلی بالاخص دانش آموختگان فرش بصورت یک دغدغه مهم و مشکل حاد مطرح است.

چند ماه قبل ایده ای در جمع دانش آموختگان فرش خراسان مبنی بر ضرورت تاسیس حداقل یک کافه فرش در مشهد و همچنین شهرهای بزرگ استانهای خراسان مطرح شد و ایده را بسیاری دوستان مورد پسند قراردادند ولی تا کنون جنبه اجرایی بخود نگرفته است تا اینکه خوشبختانه دیروز دیدم که یکی از دانش آموختگان فرش در کاشان اقدام به تاسیس کافه فرش کاشان در ( بازار بزرگ کاشان ، بازار میانچال تیمچه بخشی ، طبقه دوم ) نموده که خروجی آن طبعا علاوه بر ایجاد شغل برای چند جوان ایجاد یک فضای بسیار خوب و تخصصی برای فرش دستباف است.
کافه فرش بالاخص برای شهرهای توریستی و فرش خیز یک ضرورت قطعی است که چنانچه بصورت هدفمند و کامل انجام گیرد می تواند موجبات ترویج بیشتر قالی دستباف و توسعه بازار این کالا را فراهم آورد.
هزینه های تاسیس کافه فرش در کلان شهرها حدود یکصد میلیون تومان است و برای تزیین و آراستن کافه به فرش های نفیس و عتیقه می توان از کالای امانی استفاده نمود چنانچه کافه فرش به کتب و نرم افزارهای تخصصی فرش مجهز گردد طبعا پاتوق دانشجویان و دانش آموختگان فرش نیز خواهد شد.
ادامه دارد....
با تشکر از جناب معینیان مدیر کافه فرش کاشان و احسان احراری از مدیران کافه کتاب خراسان واقع در بلوار دکتر فاطمی تهران

عبدالله احراری

منبع :