در حاشیه

زمینه یابی اشتغال دانش آموختگان فرش (قسمت دوم :مشاوره و راهنمایی)

قطعا جامعه فرش ایران اعم از تولیدکننده، صادر کننده، رنگرز، تولید کننده مواد اولیه، واحدهای قالی شویی و... همانند هر واحد تولیدی و خدماتی دیگر نیاز به مشاور تمام وقت یا نیمه وقت و یا حداقل موردی داشته و دارند.


البته در کشورهای در حال توسعه لغت مشاور مفهوم اصلی خود را ندارد و معمولا مدیران بخش های دولتی و حتی خصوصی سخنان مشاورین را جدی نمی گیرند و در موارد بسیاری حتی تمایل به شنیدن سخنان مشاورین ندارد و صرفا از کلمه مشاور در بخش های دولتی بعنوان بایگانی مدیران اسبق و ناراضی و در بخش خصوصی بعنوان یک پرستیژ استفاده می شود اما این موضوع باعث نمی شود که همراهی و همگامی مشاورین خوب با مدیران خوب و صاحبان سرمایه و بنگاه‌های تولید و خدماتی را نادیده بگیریم و دانش آموختگان فرش از این پست و جایگاه بعنوان یک موقعیت شغلی استفاده ننمایند.
بعنوان کسی که افزون بر سه دهه به اشخاص حقیقی و حقوقی بسیاری مشاوره فنی فرش می‌دهم عرض می کنم که نقش مشاورین فرش در بخش‌های مختلف همانند مکان تولید، انتخاب و خرید مواد اولیه، انتخاب طراح و طرح ها، رنگرزی، فرایند بافت، فرایند تکمیل و نهایتا بازاریابی و فروش کلیدی است و بررسی وضعیت بنگاه‌های تولیدی فرش نشان می دهد که هریک از این بنگاه ها که از مشاورین برجسته استفاده می‌نمایند(به‌معنای واقعی کلمه نه تشریفاتی ) از جایگاه به مراتب بهتری برخوردار هستند.
یقینا دانش آموختگان فرش می توانند مشاورین خوبی برای بنگاه های تولیدی و خدماتی فرش باشند مشروط به آنکه نخواهند یک شبه راه صد ساله طی نمایند و با توجه به توانمندی‌های و علاقه مندی خود یکی از بخش‌ها را انتخاب و در این دسته خدمات مشاوره ارائه دهند.

عبدالله احراری

 

منبع :