نواحی و مناطق قالی بافی

مراکز بافندگی ایلات خمسه

به غیر از قشقایی ها در بین سایر ایلات فارس از جمله ایلات خمسه نیز قالی بافی رواج دارد. اتحادیه ی ایلات خمسه مرکب از پنج ایل عرب ،باصری ، بهارلو ، آینه لو و نفر است که در حدود 170 سال قبل به منظور ایجاد قطبی مخالف برای جلو گیری از نفوذ و قدرت ایل قشقایی به سرپرستی خاندان قوام در شیراز تشکیل شد و حدود 90 سال دوام یافت.

 

عشایر خمسه بر خلاف قشقایی ها هیچ گاه عادت چادر نشینی و کوچ کردن خود را ترک نکردند. بیشتر آنها به استثنای تعداد کمی که هنوز در واحدهای کوچک کوچ می کنند. بقیه در نقاط مختلف استان فارس ساکن شده اند.

بافته های ایلات خمسه به مرغوبیت و شهرت قالیچه های قشقایی نیست. قالیچه های آنها یک پوده و با گره های مختلف و با تار و پود پشمی و گاه از الیاف پنبه ای است که در بین آنها بافته های تیره های باصری و عرب به جهت نقشه های جالب و پشم های براق از بهترین ها هستند. تیره های عرب در حد فاصل شیراز و آباده کوچ می کنند و مرکز آنها در بوانات است. قالیچه های آنها از نظر بافت تقریبا مشابه بافته های قشقایی است. حاشیه ی اره مانند ترنج های سه گانه فرش های آنان از علائم تشخیص بافته های آنان از فرش های ایلات همسایه است.

منبع : افسانه جاویدان فرش ایران

منبع :