اخبار فرش

برنامه ریزی برای صادرات فرش دورو و اسب ترکمن خراسان شمالی به اروپا

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان شمالی گفت: بزودی هیات هایی از کشورهای اروپایی برای بازدید از فرش دورو و اسب اصیل ترکمن وارد استان می شوند تا زمینه صادرات این دو محصول فراهم شود.

محمد صمدی روز یکشنبه به خبرنگار ایرنا در خراسان شمالی اظهار کرد: خراسان شمالی قابلیت خوبی برای پرورش اسب اصیل ترکمن و فرش دورو دارد و این استان خاستگاه اسب اصیل ترکمن و فرش دورو در جهان است.
وی با بیان اینکه فرش دورو، نخستین فرش در نوع خود است که دو طرفه بافته می شود و مشابهتی در جهان ندارد گفت: تمام تلاش ما بر این است تا بتوانیم، فرش دستباف و اسب اصیل ترکمن این استان را با طرح و نام این منطقه به بازارهای داخلی و جهانی عرضه کنیم.
وی اظهار کرد: در همین راستا در مراوداتی که با کشور آلمان و برخی کشورهای اروپایی داشتیم تلاش شد تا هیات ها یی از این کشورها را برای بازدید از این دو محصول بومی به استان سفر کنند تا بتوان زمینه صادرات این دو محصول را فراهم کرد.
فرش دورو در استان خراسان شمالی در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده و مقدمات ثبت آن در سازمان آموزشی، تربیتی ملل متحد یونسکو، به نام منطقه جرگلان نیز فراهم شده است.
براساس آمار اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالی در این استان بیش از 21 هزار بافنده فرش دستباف با 9 هزار دار قالی فعالیت دارند.
همچنین بخش مرزی جرگلان در شهرستان راز و جرگلان، خاستگاه اصیل ترین نژاد اسب ترکمن در ایران است و اکنون بیش از هزار رأس اسب اصیل ترکمن در استان خراسان شمالی وجود دارد.
همچنین استان خراسان شمالی دارای 867 هزار نفر جمعیت دارد که 10 درصد از جمعیت این استان، قوم ترکمن تشکیل می دهد و به نگهداری اسب اصیل ترکمن و انجام مسابقات اسبدوانی می پردازند.

خبرگزاری ایرنا

منبع :