کسب و کار

زمینه یابی اشتغال دانش آموختگان فرش (قسمت چهارم مربیگری و مدیریت آموزشگاه های فنی حرفه ای)

یکی دیگر از زمینه‌های قابل توجه دانش آموختگان فرش آموزشگاه‌های فنی حرفه ای و آزادی هستند که در زمینه فرش و صنایع دستی فعالیت می‌نمایند.

در مجموع سازمان آموزش فنی وحرفه‌ای برخورد مثبتی با مقوله فرش داشته است. این سازمان با همکاری مرکز ملی فرش ایران سرفصل‌های آموزشی و یا به قولی استانداردهای آموزشی اکثر مشاغل مرتبط با فرش را تنظیم می‌کند که هم اکنون علاقه‌مندان می‌توانند با مراجعه به سایت این استانداردهای آموزشی را دریافت نمایند اگرچه متاسفانه این استانداردها اکثرا دارای اشتباهات فاحش و قابل ملاحضه است که اگر در اسرع وقت مورد بازنگری قرار نگیرد تاثیرات مخربی خواهد داشت.
عزیزان دانش آموخته فرش می‌توانند به عنوان مدیر یا مربی در این آموزشگاه‌ها مشغول به کار شوند در حال حاضر نیز بخش قابل توجهی از مدیران و مربیان شاغل در این آموزشگاه‌ها از دانش آموختگان و دانشجویان فرش هستند. در کنار آموزشگاه‌های تحت پوشش فنی وحرفه ای تعدادی آموزشگاه ها نیز بصورت آزاد فعالیت می‌نمایند که مجوز فعالیت این گروه را ادارات کل ارشاد اسلامی صادر می‌نمایند. تاسیس آموزشگاه فنی وحرفه ای مرتبط با فرش اعم از اینکه زیر نظر ارشاد یا سازمان فنی حرفه ای باشد به شرط آنکه از نظر سخت افزاری و نرم افزاری مشکلی نداشته باشد و در مکان مناسبی قرار گرفته باشد می‌تواند هم موجبات ترویج قالی و قالی بافی را فراهم نماید و هم اشتغال تعدادی از دانش آموختگان فرش را به دنبال داشته باشد. علاوه بر این مدیران آموزشگاه‌های فرش بافی می توانند از آموزشگاه بعنوان مرکز پشتیبان تولید فرش استفاده نمایند.
از طریق آموزشگاه می‌توان بافندگان ماهر را تربیت یا شناسایی کرد و همین بافندگان خوب مواد اولیه و نقشه و طرح مناسب جهت بافت ارائه داد و از ماهرترین آنان حتی بعنوان ناظر فنی استفاده کرد.

عبدالله احراری

 

منبع :