اخبار فرش

تشکیل دبیرخانه مشترک سه اتاق تهدید جدی برای تعاون است

مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های فرش دستباف گفت: تشکیل دبیر خانه مشترک سه اتاق ( تعاون ، بازرگانی ، اصناف ) با اهداف پیش رو برای بخش تعاون یک تهدید جدی بوده و باعث تضعیف بیش از پیش بخش تعاون خواهد شد .

عبدالله بهرامی طی یادداشت ارسالی برای خبرگزاری تسنیم نوشت:بخش تعاون یکی از سه بخش اقتصادی کشور است که برای آن سهمی برابر 25 درصد از اقتصاد را تعین و هدف گذاری نموده اند و طبق قانون وظائف و تکالیف خاصی را بر عهده دارد .

با توجه به زمزمه هایی که تحت عنوان تشکیل دبیر خانه مشترک سه اتاق ( تعاون ، بازرگانی ، اصناف ) شنیده می شود ، به نظر می رسد که هیأت رئیسه اتاق تعاون یا به خواب رفته و یا خود را به خواب زده ، زیرا طبق شنیده ها قرار شده که کلیه درخواست‌ها و توافق هایی که در این دبیر خانه تصویب می‌شود به عنوان خواسته بخش غیر دولتی منعکس و مطالبه گردد ، بطور واضح و قاطع می توان پیش بینی کرد که اگر دولت در بخش واگذاری‌ها و یا حمایت‌ها اقدامی به نام بخش غیر دولتی انجام دهد یقیناً بخش خصوصی که از لحاظ لابی گری و زیر ساخت‌ها آماده تر است می تواند کل پروژه ها را ببلعد و بخش تعاون با توجه به اعتقاد و سلامتی که در روح خود دارد از مزایایی در نظر گرفته شده بی نصیب می ماند .

روٌسای سه اتاق می توانند با هم هماهنگ و در تعامل باشند اما تشکیل چنین دبیر خانه ای با اهداف پیش رو برای بخش تعاون یک تهدید جدی بوده و باعث تضعیف بیش از پیش بخش تعاون خواهد شد. بخش تعاون به عنوان یکی از سه رکن اقتصادی کشور دارای قانون خاص و سهم مشخص می باشد و ضروری است هیأت رئیسه اتاق تعاون ایران به جای دنباله روی در چنین خط مشی هایی به فکر مطالبات بخش تعاون از دولت باشند و انتظار داریم اتاق تعاون ایران به راحتی این رکن اقتصادی کشور را بر باد ندهد و زمینه انزوا بیشتر بخش را با دست خود مهیا ننمایند .

خبرگزاری تسنیم

منبع :