در حاشیه

زمینه یابی اشتغال دانش آموختگان فرش ( قسمت پنجم: آموزش های غیر رسمی)

همه ساله اعتبار قابل توجهی از بودجه مرکز ملی فرش ایران و سایر سازمان‌هایی که به تولی‌گری و تصدی‌گری فرش مشغول می‌باشند صرف برگزاری آموزش‌های غیر رسمی مرتبط با فرش می‌گردد.


طبعا چنانچه از دانش آموختگان فرش بصورت هدفمند در اجرا و تدریس و مربیگری این دوره‌های آموزشی استفاده شود علاوه بر کارآیی و خروجی بیشتر دوره‌های آموزشی، اشتغال قابل توجهی بصورت پایدار برای دانش آموختگان فرش شکل می‌گیرد به شرط آنکه در بدو امر در هر استان بصورت جداگانه دوره های تخصصی مربیگری فرش برگزار و از توانمندی علمی و فنی و تدریس دانش آموخته اطمینان حاصل گردد. دانش آموخته فرش که در تبریز یا کاشان یا تهران دوران دانشجویی خود را گذارنده، ولو از توان تخصصی خوبی برخوردار باشد؛ حداقل با ویژگی های تولیدات محلی استان دیگر نا آشناست و عدم آشنایی آنان با برخی مراحل تولید به شیوه محلی اعتبار بافندگان را به آنان کم می نماید.
لذا قبل از آبگیری سد بایست از استحکام و مقاومت سد در برابر آب خاطر جمع باشیم. حضور دانش آموختگان فرش در دوره‌های غیر رسمی مرتبط با فرش بدون گذرندان دوره تکمیلی مربیگری خروجی آن همان چیزی است که الان شاهد آن هستیم اگر ادارات فرش سازمان صنعت، معدن و تجارت استانها با این مقوله برخورد فعالتری داشته باشند و هر استان تشکلی خاص دانش آموختگان فرش وجود داشته باشد طبعا می‌توان اجرای دوره‌های غیر رسمی توسط مرکز ملی فرش ایران و سازمان‌های دیگر همانند کمیته امداد، بهزیستی را به این تشکل سپرد و برای تدریس و مربیگری آن از دانش آموختگان دارای رتبه مربیگری استفاده کرد.استفاده از مربیان دانش آموخته در دوره‌های غیررسمی باعث ایجاد ارتباط بین آنان و بافندگان شده و به مرور زمان دانش آموختگان خود را به تولید فرش نزدیک نماید.

عبدالله احراری

منبع :