نواحی و مناطق قالی بافی

مراکز بافندگی راور کرمان

راور شهرکی است در حاشیه کویر لوت با تولیداتی نه چندان زیاد از نظر کمیت ولی بسیار با اهمیت از جهت کیفیت. فرش های آن در بازار های داخل و خارج از شهرت بی مانندی بهره مند هستند به گونه ای که فرش های مرغوب و استثنایی کرمان را به ناک کرمان – راور می شناسند. به جز راور و شهرهای رفسنجان و ماهان که در آنها فرش هایی مطابق با الگوهای بافت کرمان در سبک طرح های گلدار بافته می شوند. در سایر شهر های این استان مانند سیرجان ، شهر بابک و بافق فرش بافی در گونه و شکل دیگری صورت می گیرد. منبع : افسانه جاویدان فرش ایران

منبع :