اخبار فرش

بازدید فرماندار اراک از کارگاه های بافندگی فرش موسسه خیریه طلوع فرجام نیک

یکی از اهداف موسسه خیریه طلوع فرجام نیک فراهم کردن زمینه اشتغال است که در این راستا این موسسه کارگاه های بافندگی فرش را راه اندازی کرده است.

دکتر بختیاری فرماندار اراک به همراه هیئت همراه ازکارگاه های بافندگی موسسه خیریه طلوع فرجام نیک که به همت خیرین راه اندازی شده است بازدید کردند.

در این بازید فرماندار اراک صحبت هایی در باب حمایت هایی که در زمینه صنعت فرش اتفاق افتاده است را ایراد و در زمینه بستر سازی برای ایجاد اشتغال که یکی از اهداف موسسه می باشد قول همکاری و مساعدت دادند .

در ادامه دکتر رحیمی مدیر عامل موسسه خیریه طلوع فرجام نیک توضیحاتی راجع به فعالیت ها و اهداف موسسه و هدف از راه اندازی کارگاه های قالیبافی ارائه کردند همچنین آقای فولادی قائم مقام مدیرعامل گزارشی از عملکرد بخش های مختلف موسسه بازگو کردند.

بازدید فرماندار اراک از کارگاه های بافندگی فرش موسسه خیریه طلوع فرجام نیک

بازدید فرماندار اراک از کارگاه های بافندگی فرش موسسه خیریه طلوع فرجام نیک

بازدید فرماندار اراک از کارگاه های بافندگی فرش موسسه خیریه طلوع فرجام نیک

بازدید فرماندار اراک از کارگاه های بافندگی فرش موسسه خیریه طلوع فرجام نیک

تابناک مرکزی

منبع :