اخبار فرش

برندسازي در صنعت فرش دستباف کشور بايد در اولويت کاري متوليان اين بخش قرار بگيرد

علي شهبازي گفت: متأسفانه هنوز اقدامات کارآمد و اساسي از نظر بين المللي در خصوص برندسازي در صنعت فرش دستباف کشور انجام نشده است و انجام اين مهم بايد در اولويت کاري متوليان اين بخش قرار بگيرد.


به گزارش خبرگزاري موج، علي شهبازي، نايب رئيس هيأت مديره و رئيس کميسيون صنايع دستي و گردشگري اتاق تعاون اصفهان، در جلسه مورخ 30/5/93 اين کميسيون اظهار داشت: در حال حاضر فرش دستباف ايران در جهان سرآمد است، اما؛ متأسفانه هنوز ثبت حقوق مالکيت معنوي (کپي رايت) در مورد آن انجام نشده است و رقباي خارجي، از جمله کشورهاي چين، هند، ترکيه، نپال، افغانستان و پاکستان از روي نقشه هاي فرش ايران کپي برداري مي کنند.
شهبازي با بيان مشکلات تعاوني‌هاي فرش گفت: مشکلات اين سطح از تعاوني‌ها در دو بخش خلاصه مي‌شود که يک بخش دولت و بخش ديگر خود تعاوني‌ها هستند.
عضو هيأت مديره اتاق تعاون استان اضافه کرد: در بخش دولت، گسترش اين سطح از تعاوني‌ها نيازمند حمايت است تا تعاونگران با طراحي و برنامه‌ريزي اصولي، نمايشگاه‌ها و بازارهاي هدف را به خوبي شناسايي کرده و نسبت به فروش توليدات خود اقدام کنند.
وي با اشاره به اينکه يک بازوي توسعه تعاوني‌ها خود تعاوني‌ها هستند، تصريح کرد: تعاوني‌هايي از اين سطح بايد با نيازسنجي از شرايط بازار دست به توليد بزنند؛ زيرا در حال حاضر يکي از مشکلات عمده در اين بخش عدم نيازسنجي بازارهاي هدف است.
رئيس کميسيون صنايع دستي و گردشگري اتاق تعاون تأکيد کرد: در شرکت‌هاي تعاوني صنايع دستي حدود 90 درصد توليدات در بازه صادرات قرار مي‌گيرد که اين رابطه بين‌المللي مي‌تواند انگيزه‌‌اي مناسب براي توسعه تعاوني‌ها باشد.
مدير عامل اتحاديه شرکت هاي تعاوني فرش دستباف روستايي استان خاطرنشان کرد: تعاوني‌هاي صنايع دستي؛ به ويژه در حوزه فرش نيازمند حفظ سنت در بازه توليد و ورود فناوري در عرصه بازاريابي هستند که تعادل در اين عرصه نيازمند مديريت صحيح تعاوني‌هاست.
علي شهبازي با اشاره به دلايل رکود توليد فرش گفت: افزايش قيمت مواد اوليه، تورم و نوسانات اقتصادي موجب شده تا انگيزه توليد فرش در بين بافندگان روستايي تا حد زيادي کم شده و در بين بسياري نيز اين انگيزه به طور کل از بين رفته است.
وي اظهار داشت: در حال حاضر در حدود ۹۰ درصد مواد اوليه توليد فرش کشور، از جمله کرک و ابريشم از خارج وارد مي شود و اين مسأله باعث شده تا رقبايي مثل کشور چين که مواد اوليه خود را توليد مي کنند، از مزيت نسبي برخوردار و در مقايسه با فرش ايران قيمت تمام شده پايين تري داشته باشند که اين باعث مي شود ما توان رقابتي کمتري در بازارهاي جهاني داشته باشيم.
شهبازي تأمين نقدينگي را از ديگر مشکلات بافندگان فرش روستايي عنوان کرد و گفت: بايد تسهيلات بانکي ارزان قيمت و وام هاي بلندمدت به بافندگان و توليدکنندگان داده شود تا آنان توان تهيه مواد اوليه را داشته باشند، همچنين مي شود امکاني فراهم شود تا مواد اوليه از قيمت آزاد خارج و با قيمت يارانه اي در اختيار توليدکنندگان قرار گيرد. به هر حال دولتمردان و دست اندرکاران اين عرصه بايد نگاهي ويژه به اين صنعت داشته باشند؛ چرا که توجه به اين بخش، هم توليد کشور را رونق مي بخشد و هم امکان انتقال فرهنگ ايراني به جهان را فراهم مي کند.
نايب رئيس هيأت مديره اتاق تعاون گفت: اتاق استان همواره در برقراري ارتباط با نمايندگان مجلس و ديگر مبادي تصميم گيري فعال بوده و همراه با اتاق بازرگاني مخصوصاً در شوراي گفت و گو و کميته هاي کارشناسي بصورت کاملا فعال از حقوق و خواسته هاي تعاونگران دفاع مي نمايد.

منبع :