کسب و کار

زمینه یابی اشتغال دانش آموختگان فرش (قسمت هفتم: تولید فرش )

اگرچه رکورد بی سابقه حاکم بر بازار ورود به عرصه تولید فرش را قدری مشکل نموده و قطعا باید با احتیاط کامل به تولید فرش در شرایط فعلی پرداخت اما در همین شرایط رکود نیز هستند تولیدکنندگانی که بصورت نصبی موفق بوده و بعضا نیز از موفقیت کامل برخوردار هستند.


لذا یکی از عرصه های بسیار مهم اشتغال به کار دانش آموختگان فرش تولید فرش می‌باشد. برای اینکه یک دانش آموخته فرش بتواند در عرصه تولید موفق باشد الزاماتی لازم است. توصیه می شود دانش آموختگان عزیز ابتدا در خصوص چگونگی تولید، نوع تولید، مکان تولید و نهایتا شیوه فروش تحقیقات لازم را انجام داده تا حتی الامکان از تولید کور و بدون هدف پرهیز شود. یکی از مهمترین راه‌های سفارش پذیری فرش از طریق اقوام و آشنایان و دوستان می‌باشد. باید آشنایان را با توان تخصصی خود در زمینه تولید فرش آشنا نموده و میل به خرید و سفارش فرش را در بین آنان افزایش دهید. توجه داشته باشید که همواره کار تولید فرش را بصورت غیر انتفاعی و از کم حتی در حد دو دستگاه و بصورت غیرمتمرکز انجام دهید.
مفهوم غیر انتفاعی بدین معنی است که درآمد حاصل را مجددا صرف تولید فرش نموده و از این طریق همزمان با افزایش تجربه تولید شما نیز اضافه می‌شود و نهایتا هزینه ریسک کاهش می‌یابد. استفاده از تسهیلات در حد بضاعت مالی و توان تخصصی شما جهت استفاده بهینه توصیه می‌گردد اما هیچگاه از یک طفل چهار ساله نخواهید که یک تریلی را هول دهد یا یا استفاده از تسهیلات زیاد خصوصا بصورت کوتاه مدت خیلی زود شما را مستهلک نموده و ممکن است تولید هنوز انجام نشده در گوشه زندان باشید!

عبدالله احراری

 

منبع :