در حاشیه

همه چیز آرومه! ما چقدر خوشبختیم!

عدم مدیریت و رکود حاکم بر فرش ایران و چالش‌های فراروی آن بالاخص از ناحیه متولی فرش و یا حداقل سعی در کتمان کردن آن می‌تواند پیامدهای نامطلوبی برای فرش ایران داشته باشد.


آنچه امروز قالی ایران با آن دست و پنجه نرم می‌کند انبوهی از تنگناها و مشکلاتی است که پیامد آن خروج گسترده بافندگان از کارگاه‌های قالی‌بافی و خروج قابل توجه سرمایه از بخش فرش دستباف و نهایتا جمع شدن تولید فرش در برخی از شهرستانها و مناطقی است که قبلا قطب تولید فرش بوده است.
در شرایطی اینگونه ما اگر واقعیات را مورد توجه قرار ندهیم و وضعیت فرش را رویایی جلوه دهیم علاوه بر اینکه به جامعه فرش دستباف ظلم نموده‌ایم در برنامه ریزی‌های مرتبط با فرش دچار انحراف خواهیم شد. واقعیت حاکم بر فرش ایران آن است که کماکان تولید و تجارت فرش به شیب تند نزولی خود ادامه می‌دهد.
مرکز ملی فرش ایران بدون توجه به این مشکلات هر روز با انجام مصاحبه‌های متعدد سعی در ایجاد امید دارد ولی به روزمرگی خود ادامه داده و فعالیت خاصی که منجر به خروجی مثبت در فرش گردد انجام نمی گیرد.
مرکز ملی فرش از توان رسانه‌ای خود در جهت رفع تنگنا و مشکلات فراروی فرش استفاده نموده و با طرح واقعیات و مشکلاتی که گریبانگیر جامعه فرش ایران است خطرات و عواقب ناشی از بی توجهی و کم توجهی به جامعه فرش ایران را گوشزد نماید.
رویاپردازی از فرش ایران در عرصه تولید و تجارت و برنامه ریزی‌هایی که هیچ خروجی مثبتی. در گردونه تولید وتجارت فرش ایران ندارد مشکلات فراروی فرش ایران را پیچیده تر می‌نماید.

عبدالله احراری

منبع :