در حاشیه

ارشد فرش گرایش رنگرزی گشاد ترین کلاه!

در یادداشت دیروزم خدمت کاربران گرامی سایت عرض کردم که ایجاد مقطع کارشناسی ارشد فرش آن هم بصورت فراگیر و گسترده در سطح کشور اتلاف منابع مالی و تحلیل هزینه بر بیت المال بوده و هیچ خروجی جز اخذ یک مدرک ارشد برای دانش آموخته ندارد.

در این میان ایجاد مقطع ارشد فرش با گرایش رنگرزی برای دانش آموختگان قوز بالا قوز است. دانش آموختگان مقطع کارشناسی فرش در شرایطی باید به اشتغال به تحصیل در مقطع ارشد رنگرزی بپردازند که اطلاعات آنان در علوم پایه و بالاخص شیمی معدنی وآلی بسیار کم است.
از طرف دیگر از آنجا که اساتید محترم نیز اطلاعات کمی در خصوص رنگزاهای طبیعی داشته و دارند تمامی مباحث به سمت شیمی آلی ومعدنی می رود که دانشجو نهایتا آن را طوطی وار حفظ نموده و هیچ درک صحیحی از فرآیند رنگرزی نمی تواند داشته باشد. در بررسی اجمالی و نظرخواهی از تعداد قابل توجهی از دانشجویان مشغول به تحصیل محرز و آشکار است که نه علاقه مندی خاصی به موضوع رنگرزی دارند و نه تمایلی به اشتغال در این بخش بلکه صرفا با هدف اخذ مدرک کارشناسی ارشد و به قول معروف از بد حادثه کارشان به اینجا کشیده است.
مساله اصلی این است که دانش آموخته فرش با گرایش رنگرزی توان رقابت علمی و فنی با یک دیپلم فنی نساجی نداشته و ندارد و چنانچه همین وقت و هزینه را صرف امور دیگری همانند طراحی ، تولید فرش و سایر فعالیتهای مرتبط نماید ضمن اینکه آینده بهتری در انتظار فرد است هنر فرش نیز بیشتر تقویت خواهد شد. کارشناسی ارشد فرش با گرایش رنگرزی گشادترین کلاهی است که بر سر دانشجو می رود و حکم غذایی دارد که نه تمایلی به خوردن آن نداری و هم که هیچ سودی برای بدن تو ندارد، در عین حال باید هزینه قابل توجهی را برای آن پرداخت نمایی.

عبدالله احراری

منبع :