نمایشگاه ها و همایش ها

درخشش مجدد توليد كنندگان شیرازی در جشنواره طراحی فرش آلمان

3 اثر از توليدکنندگان شیرازی، در یازدهمین دوره جشنواره برترين طراحی فرش آلمان وارد مرحله نهایی شد.

در یازدهمین سال انتخاب برترين طراحی فرش در آلمان (دموتکس 2016) که در نوامبر 2015 در این شهرهانوفر برگزار شد، 24 اثر توسط هیات داوری پنج نفره به دور بعد راه یافت. این آثار از بین 300 طرح دستباف معاصر که به دبیرخانه جشنواره ارسال شده، انتخاب شده است.
داوران دموتکس 2016 ، ٤ اثر توليدكنندگان ايرانی را حائز شرایط راهیابی به دور بعد دانستند که از این میان 3 اثر مربوط به تولید کنندگان شیرازی مقیم ایران و آلمان است.

در این جشنواره، انتخاب فرش‌ها بر اساس هشت دسته گروه‌بندی شده‌ که در هر دسته‌بندی سه رقیب وجود دارد؛ فرش ذوالانواری (شيراز)در دسته‌بندی خلاقیت و نوآوری، فرش رضوانی (اصفهان) در دسته‌بندی مدرن لوکس و فرش‌های نذیری (شيراز) دردو دسته بندی مدرن ممتاز و سنتی رقابت می‌کنند. 21 اثر انتخابی دیگر از کشورهایی مانند ترکیه، هند و پاکستان است.
گفتنيست شرکت ذوالانواری برای چندمين سال متوالي منتخب خلاقيت و نوآوری شد.

لازم به ذکر است که فرش‌ها در هشت دسته شامل گروه طراحی هنری، طراحی مدرن ممتاز، طراحی مدرن لوکس و طراحی سنتی عالی رقابت می‌کنند.

گروه طراحی سنتی عالی، کلکسیونی مدرن، کلکسیونی انتقالی و خلاقیت و نو‌آوری سایر دسته‌بندی این رقابت است.

گفتنی است از بین این 8 گروه منتخبین در روز دوم نمایشگاه( 17 ژانویه 2016) برندگان نهایی این دوره جشنواره دموتکس، معرفی می شوند.

 

 

 گزارش از فاطمه رجبی مدير فنی خوشه فرش دستباف فارس

منبع :