در حاشیه

گرایش رنگرزی در فرش سرابی بیش نیست!

به دنبال درج یادداشت روزانه اینجانب در خصوص گرایش رنگرزی ارشد فرش نقطه نظرات مختلفی بصورت تلفنی یا در گروه های مجازی فرش مطرح گردید.

برخی از عزیزان بالاخص عزیزانی که دانش آموخته گرایش رنگرزی در مقطع کارشناسی یا ارشد هستند عمدتا تائیدی بر مطالب داشتند اما تعدادی از دانشجویان شاغل به تحصیل نسبت به یادداشت فوق معترض بوده و جان کلام آنان این بود که مشکلات طرح شده خاص رشته فرش نیست و سایر رشته های تحصیلی نیز با این مشکل مواجه هستند و طرح این مسائل باعث کاهش انگیزه تحصیلی آنان می شود! لذا ضروری است که با تامل بیشتری پاسخگوی سوالات و ابهامات دوستان باشم و ذکر چند نکته ضروری است.
1- درک فرآیند رنگرزی و داشتن پتانسیل لازم جهت شناخت رویدادهایی که در داخل حمام رنگرزی انجام می گیرد نیاز به گذراندن دروس پایه دارد که چون دانشجویان فرش عمدتا دارای دیپلم تجربی نمی‌باشند و در مقاطع بالاتر نیز دروس پایه را پاس نمی‌کنند بنابراین عزیزان قادر به تحلیل علوم الیاف و رنگزاها نمی‌باشند.
2- دانشکده ها و مراکز آموزشی برگزار کننده مقاطع کارشناسی و کارشناسی فرش با گرایش رنگرزی فاقد کارگاه های پایلوت برای تربیت رنگرز(حداقل در زمینه رنگرزی طبیعی)می‌باشند و در محیط آزمایشگاهی صرف نمی‌توان رنگرز تربیت نمود.
3-هنر صنعت فرش ایران عمدتا نیازمند کاردان یا حداکثر کارشناس فنی است. اگرچه ارزش معنوی فرش بسیار بالاست ولی حجم گردش تجاری آن در حد و اندازه ای نیست که پاسخگوی اشتغال این همه دانش آموخته فرش باشد.
4- مشغول کردن دانشجو به اموری که هیچ خروجی ندارد و به قول معروف سرگرم کردن دانشجویان مثل رنگرزی پشم با فلان جلبک دریایی یا بال فلان پرنده یا اموری که صرفا ظاهری فریبنده دارد مشکلی از مشکلات فراروی فرش را حل نمی‌کند.
5- اشتغال بخش عمده دانش آموختگان فرش بالاخص گرایش رنگرزی در مشاغل غیر مرتبط و اشتغال دانش آموختگان گرایش رنگرزی در بخش طراحی فرش دستباف یا ماشینی موید این نکته است.
6- هم اکنون تعداد دانش آموختگان شاغل دارای گرایش رنگرزی در بخش تخصصی در کل کشور کمتر از تعداد انگشتان دست است.
ادامه دارد...

عبدالله احراری

منبع :