در حاشیه

توهمی به نام گرایش اقتصاد و مدیریت در فرش

در حالی که حجم تجارت جهانی فرش کمتر از یک و نیم میلیارد دلار است و کل صادرات فرش در پنج ساله اخیر از چهار صد میلیون دلار در سال فراتر نرفته است و با توجه به اینکه هدف از ایجاد مقاطع مختلف فرش در نظام آموزش عالی کشور توجه به شاخه های هنری فرش دستباف بود معلوم نیست برنامه ریزان آموزش عالی با چه هدف و نیتی مقطع کارشناسی ارشد فرش با گرایش اقتصاد و مدیریت را در تعداد قابل توجهی از دانشکده های هنر کشور ایجاد نموده !!


حجم مشکلات دانش آموخته ای که کارشناس فرش بوده و به عنوان دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد اقتصاد و مدیریت پذیرفته می شود کمتر از گرایش رنگرزی نیست چرا که ارائه دانشجو با مبانی نظری و .... اقتصاد و مدیریت آشنا نیست، او نه اقتصاد خرد و نه مبانی سازمان خوانده ودر نتیجه در طول چهار ترم تحصیل باید فکرش درگیر واژه های اقتصادی و مدیریتی باشد که در بسیاری موارد تا آخر تحصیل هم موفق به درک عمیق این واژها نمی شود !
سوال این است که آیا اصولا ضرورتی برای ایجاد این گرایش برای دانش آموختگان فرش وجود دارد؟

اگر دانش آموخته مقطع کارشناسی ادامه تحصیل خود را در سایر رشته های تحصیل داشته باشد به نظر شما کمک بیشتری به فرش نمی شود؟

اگر ضرورتی برای ایجاد این گرایش است، به چند نفر کارشناس ارشد فرش تحت عنوان ارشد اقتصاد و مدیریت لازم داریم؟

چند نفر از دانش آموختگان این گرایش تاکنون درجایگاه اصلی و تخصصی خود قرار گرفته اند؟

عبدالله احراری

منبع :