نواحی و مناطق قالی بافی

مراکز بافندگی مود

در جنوب بیرجند در بخش مود فرش هایی با گره فارسی در روی تار و پود  پنبه ای در همه ی اندازه ها ، از پادری گرفته تا ذرع و نیم و دو ذرعی و مربع های کوچک و بزرگ و شبه چهارگوش هایی به اندازه های 5/2 * 2 و همچنین فرش های بزرگ تر ، بافته می شوند.

 

بافنده های خوش سلیقه ی این محل با به کار بردن کمی ابریشم سفید و یا فیروزه ای در پیرامون  نقش های طرح به فرش های خود حالت برجسته و خوش آیندی می دهند. طرح دلخواه آنان ماهی درهم و یا هراتی است که مکرر بر روی فرش های خود می آورند.

بافنده های مود و همچنین بیرجند در بسیاری از مواقع فرش های خود را مزین به ترنج مدور شانزده گوشه ای می کنند و بدین گونه طرح فرش را از حالت یکنواختی که از تکرار نقش ماهی به وجود آمده ، بیرون می آورند. از دیگر طرح های مورد علاقه ی بافنده های این ناحیه طرح خشتی بختیاری است. رنگرزان این ناحیه رغبت زیادی به به کاربرد رنگ های سفید عاجی ، قرمز سوخته ، آبی روشن ، سرمه ای ، خردلی و قهوه ای دارند.

منبع : افسانه جاویدان فرش ایران

منبع :