اخبار فرش

تابلو فرش‌های خاک خورده

یعقوب عبدی شهسواری ،بافنده تبریزی تابلوفرش‌های ۱۰۰ شهید هشت سال دفاع مقدس و همچنین مفاخر و مشاهیر ایران، آثار خود را در پارکینگ خانه‌ اجاره‌ایی‌ اش نگهداری می‌کند.

منبع: ایسنا

منبع :