نواحی و مناطق قالی بافی

مراکز بافندگی دُرُخش

یکی از بهترین و اصیل ترین فرش های خراسان در دُرُخش واقع در نواحی جنوبی این استان بافته می شود. تولید اندک آن ، چه در گذشته و چه در حال حاضر ، در بازارهای داخل و خارج هواخواهان زیادی داشته است.

 

برخی از فرش های قدیمی درخش با نقشه های اصیل و با شکوه ، آن چنان که بافت های کردستان دیده ایم ، با نقش بته های سرتاسری بافته شده اند.

این بته های دوقلو ، که در جرگه ی نقاشان نقش قالی به نام بته ی مادر بچه شهرت دارند ، در ردیف های موازی تمامی سطح فرش را پوشانیده اند. همین بته ها به صورت دانه های تسبیح و کنار هم چهار گوشه ی قالی را دور زده و حاشیه را می سازند. در این قبیل فرش ها اصولا بین حاشیه و زمینه از نظر شکل و رنگ اختلاف چندانی وجود ندارد و فرش به صورت یک تکه پارچه ی ترمه ای به نظر می رسد. رنگ های مسلط در فرش های درخش ، قرمز ، سرمه ای و سبز مغز پسته ای روشن و نارنجی است.

منبع : افسانه جاویدان فرش ایران

منبع :