کسب و کار

معرفی شرکت نقش مقصود شرق

سفارش توليد انواع قالی و قاليچه زيرپايی با بهترين مواد اوليه، بالاترين سطح كيفی در بافت و رنگرزی و ....


٠٩١٥٤٣٥٧٢٣٠ احمدی
نقش مقصود شرق

 

منبع :