نواحی و مناطق قالی بافی

مراکز بافندگی کاشمر

در شهر کاشمر که سابقا تُرشیز نامیده می شده است فرش های متراکی با گره های فارسی در سبک طرح های منحنی گلدار با استفاده از نقشه های کاشان ، کرمان ، تبریز و ورامین بافته می شود. طرح زیر خاکی تبریز یکی از آنها است که گاه فاقد حاشیه بوده و تمامی سطح فرش از نقش های سرستون های بناهای تاریخی و گلدان ها و ظرف های قدیمی پوشیده شده است.

 

بافنده های کاشمر بیشتر در اندازه های 2 * 3 و 5/2 * 5/3 و 3 * 4 می بافند و به بافت قالیچه کمتر رغبت نشان می دهند. استفاده از مواد رنگ دار مصنوعی در بین رنگرزهای کاشمری به دلیل سهولت مصرف و ارزانی قیمت رواج فراوانی دارد.

منبع : افسانه جاویدان فرش ایران

منبع :