نقوش و طرح های فرش

فرش محرابی-سروی

این فرش تمام ابریشم، در گنجینه موزه فرش تهران قرار دارد.

این فرش در مجموعه فرش های درختی- محرابی قرار می گیره و یکی از نمونه های بی همتا در فرش های ایران محسوب می شود.
برای نخستین بار طراح، تمام اصول و شیوه های پیشین و قراردادی رسم فرش ایران را کنار گذاشته و دست به ابتکار در برداشتن حاشیه های هفت گانه گذشته و نقش حاشیه های نو با تکیه بر رنگ لاکی تند و طلائی و فرم درخت سرو پرداخته است.
تصویر این فرش و فرش های بی بدل زیادی هست، که به دلیل کمبود آگاهی مسولین موزه فرش، از نگهداری و نمایش آنها شاید هرگز به بیرون درج نکند. 
 
فرش محرابی-سروی
بافت تبریز
اوایل قرن ۱۳ هجری
۶۰ رج
 
 

منبع :