اخبار فرش

برگزاری المپیادفرش دستباف ایران 11 تا 13 اسفند ماه سالجاری در خراسان

رئیس اداره فرش سازمان صنعت ، معدن وتجارت استان فارس گفت : المپیاد فرش دستباف با هدف ایجاد انگیزه رقابت وسنجش سطح دانش ومهارت هنرمندان عرصه هنر – صنعت فرش در دوسطح برای هنرجویان ودانشجویان برگزار می شود.


مجید عباسی افزود : این المپیاد در دومرحله مقدماتی توسط سازمان صنعت،معدن وتجارت استان فارس و مرحله نهائی توسط مركز ملی فرش ایران در مشهد مقدس برگزار می گردد.
وی اضافه کرد : المپیاد دردوسطح برای هنرجویان باهمكاری هنرستانهای كارودانش آموز ش وپرورش وسطح دانشجویی با همكاری دانشگاههای هنر ومعماری برگزار می گردد. مرحله مقدماتی در اول بهمن ماه ومرحله نهائی در اسفند ماه برگزار می گردد.
عباسی با اشاره به اینکه درسطح هنرجویان فقط پایه سوم كارودانش وفنی وحرفه ای رشته فرش می توانند شركت كنند اظهار داشت : المپیاد درهر مرحله در سه رشته طراحی ،بافت ،مواداولیه ،رنگرزی ،درسطح دانش آموزی و چهاررشته طراحی ،بافت ،مواداولیه ،رنگرزی ،مرمت درسطح دانشجوئی برگزار خواهد شد.
رئیس اداره فرش سازمان صنعت ، معدن وتجارت استان فارس با تاکید براینکه شرایط شركت برای خانم هاوآقایان یكسان می باشد بیان نمود : درسطح دانشجویی درمقطع كارشناسی فقط دانشجویان سالهای سوم وچهارم درمقطع كاردانی فقط دانشجویان سال دوم ودرمقطع كارشناسی ناپیوسته كلیه دانشجویان رشته فرش دستباف دانشگاههاوموسسات آموزش عالی علمی كاربردی می توانند شركت نمایند.
عباسی گفت : كسانی می توانند درمرحله نهائی شركت نمایند كه بالاترین امتیاز لازم رادرمرحله مقدماتی المپیاد كسب نمایند وبعنوان منتخبان استان از سوی سازمان صنعت ،معدن وتجارت استان معرفی شوند.
وی در پایان افزود : از تمامی علاقمندان واجد شرایط درخواست می شود جهت شركت دراین المپیاد در سطح دانش آموزی،به مدیریت هنرستانهای كارو دانش استان و در سطح دانشجویی به دانشگاه هنر ودانشکده هنر ومعماری شیراز مراجعه وثبت نام نمایند.

خبرگزاری پانا

منبع :