نقوش و طرح های فرش

معرفی فرش چلسی

محل بافت: شمال غربی ایران یا كاشان – سال ۸۹۹ شمسی از مجموعه موزه ویكتوریا و آلبرت لندن

اندازه: ۵۴۰×۳۱۶ سانتیمتر

گره فارسی: ۷۰۰ و ۷۳۸ گره در متر كربع

۸۹ گره در ۱۰ سانتیمتر عرض

۸۳ گره در ۱۰ سانتیمرت طول

تار: ابریشم طبیعی سبز رنگ

پود: ابریشم طبیعی سفید رنگ دولا

پرز: پشم

این قالی كه از نظر بعضی ها زیباترین فرش جهان است از یكی از تجار خیابان (كینگز)در چلسی خریده شده و به این نام شهرت یافت و سپس به موزه ویكتوریا و آلبرت لندن راه یافت.

وجود ترنج بسیار زیبا، شباهت این قالی را به فروش اردبیل بسیار زیاد می كند. بعضی صاحبنظران معتقدند كه این قالی قبل از قالی اردبیل بافته شده است.

این امر امكان دارد، ولی هیچ دلیل خاصی برای اثبات این فرضیه موجود نیست. این قالی بدون شك با قالی اردبیل قرابت دارد و احتمالاً متعلق به همان گروه است.

از لحاظ قدمت میتوان هر دو را بیك دوره نسبت داد و حتی احتمال اینكه فرش چلسی كمی قدیمیتر از اردبیل باشد وجود دارد.

 

منبع :