نواحی و مناطق قالی بافی

مراکز بافندگی قائن

در شهر قدیمی قائن فرش هایی بادوام و متراکم و زیبایی در سبک طرح های گردان گلدار با نقشه های هراتی ، بته ای با پشم های نرم و درخشانی که از گوسفندان تربت حیدریه و تربت جام به دست می آید بافته می شوند.

 

یکی از مشخصه ها و امتیازات فرش های قائن رنگ های جالب و زنده آنها است. رنگ هایی که اغلب از مواد و عناصر رنگ دار طبیعی مانند زعفران ، اسپرک ، قرمزدانه و روناس استخراج شده و توسط رنگرزان ماهری که در کار رنگرزی با این رنگ ها تجربه ی اجدادی و چند ساله دارند با ظرافت و مهارت بر روی الیاف این فرش ها آورده می شود.

منبع : افسانه جاویدان فرش ایران

منبع :