اخبار فرش

دلایل عدم رشدصنعت فرش در ایران

عضو هیأت مدیره اتحادیه سراسری فرش نوشت:با وجود اینکه اتحادیه ها دارای قانون خاص هستند اما هنوز باید پروانه فعالیت خود را از وزارت خانه ها یا اصناف اخذ نمایند و تا زمانی که این بخش مستقل و توانمند نشود نمی‌تواند رشد یابد.


به گزارش جهان به نقل از تسنیم، عبداله بهرامی،مدیرعامل و عضو هیات مدیره اتحادیه سراسری تعاونی‌های تولیدکنندگان فرش دستباف کشور طی یادداشتی با انتقاد از قدرت ضعیف اتحادیه های سراسری بدون ابزارهای اجرایی گفت: اتحادیه های سراسری با وجود اینکه مهمترین وظایف را در قبال بخش تعاون بر عهده دارند طبق شرح وظایف و تکالیفی که در اساسنامه شامل آموزش ، تحقیق و توسعه ، بازاریابی ، تبلیغات ، تامین و توزیع مواد اولیه و خرید تولیدات ، فروش ، نظارت ، حمایت و ...بر عهده اتحادیه ها گذاشته شده است ولی ابزار کافی جهت اجرا و تحقق این وظایف را در اختیار ندارد .

اتحادیه ها در پروسه تشکیل ، ثبت ، تسهیلات ، آموزش ، تأمین مواد و خرید و فروش کالا ، انتقال سهام ، انتخابات تعاونی ها جایگاهی نداشته و ابزاری برای تحقق وظایف خود را نیز در اختیار ندارند و از طرفی خروج تعاونی ها از عضویت اتحادیه نیز کاملا آزاد است، یعنی اتحادیه ها به هیچ عنوان ابزاری جهت نظارت امور یا حسابرسی یا بررسی وضعیت تعاونی های زیر مجموعه را در اختیار ندارد و به راحتی تعاونی می تواند با کوچکترین فشار از اتحادیه خود خارج گردد.

متأسفانه ظلم دیگری که در حق بخش تعاون انجام می ‌شود این است که با وجود اینکه این بخش دارای قانون خاص است اما هنوز باید پروانه فعالیت خود را از وزارت خانه ها یا اصناف اخذ نماید از این رو نقش اتحادیه ها در ارائه خدمات به زیر مجموعه ها بسیار کم رنگ شده تا زمانی که این بخش مستقل و توانمند نشود و ابزارهای مهمی همچون صدور پروانه ها و کارت های عضویت و اجازه تشکیل و ارسال به ثبت و حسابرسی به آنها تنفیذ نشود هرگز نخواهیم توانست زیر ساختی محکم و در خور توجه در بخش تعاون ایجاد نمائیم و همیشه باید نیازمند به حمایت های دولت برای بقا و استمرار فعالیت خود باشیم .

یکی از مهمترین اقداماتی که لازمه در بدنه بخش تعاون اتفاق بیافتد همانا تقویت اتحادیه های سراسری است و هر گونه تدوین برنامه استراتژیک و تعیین راهبرد بدون تقویت اتحادیه های سراسری محکوم به شکست بوده و قابلیت اجرایی ندارد در واقع اتحادیه های سراسری مهمترین بازوی اجرایی بخش تعاون هستند که متأسفانه در این راستا تا به حال شاهد حرکت مثبت و پویایی نه در حوزه وزارت و نه از اتاق تعاون ایران بوده ایم اگر این نقیصه بسیار مهم جهت رفع در دستور کار قرار نگیرد یقین هیچ رشدی در بخش را نمی توان متصور شد.

جهان امروز

منبع :