کلکسیون فرش

محرابی - ستون دار - گلدانی

نمونه ای از قالیچه بافت تبریز به ابعاد 1.30 * 1.79 متر و به نام نقشه محرابی - ستون دار - گلدانی با قدمت حدود 110 سال که در مجموعه نفیس موزه دفینه قرار دارد . محل بافت : تبریز نام بافنده : احتمالا حاج جلیلی

سبک و نو ع بافت : ترکی باف

نقشه : محرابی - ستون دار - گلدانی

قدمت : حدود 110 سال

رنگ زمینه : شتری

رنگ حاشیه : کرم

جنس رنگ : گیاهی

تعداد گره : 50

ابعاد : 1.30 * 1.79 متر

درصد ترکیب مواد مصرفی : 100% ابریشم

 

منبع : کتاب گزیده قالیچه های نفیس موزه دفینه

منبع :