در حاشیه

شنبه 12 دی ماه سال جاری; شروع دوره کاربردی رنگرزی در مشهد

به همت خوشه فرش استان خراسان رضوی دوره کاربردی رنگرزی اعم از طبیعی و شیمیایی با دو محور فرش و تابلو فرش در محل شرکت فرش پرندیس در مشهد با شرکت 10 نفر از هنرجویان که اکثریت آنان از دانش آموختگان فرش می‌باشند برگزار می‌گردد.

در این دوره رنگرزی تلاش می گردد که هنرجویان با کار در محیط رنگرزی و خارج از فضای آزمایشگاهی نسخه های عملی رنگرزی را در حمام رنگ تجربه نمایند و در عین حال فرآیند و اتفاقات حمام رنگ بصورت علمی برای آنان تشریح می‌گردد.
خوشه فرش استان قبلا در تجربه موفق دیگری کارگاه طراحی و نقاشی فرش را بصورت دو روزه برگزار کرده بود که همه شرکت کنندگان کیفیت آن کارگاه را مطلوب ارزیابی کرده بودند. امیدوارم برگزاری این دوره رنگرزی بتواند در ارتقای کیفیت رنگرزی خامه قالی در استان خراسان کمک نموده و الگوی خوبی برای برگزاری دوره های کیفی رنگرزی با حداقل هزینه باشد.
لازم به ذکر است دوره رنگرزی با اعتباری معادل سه میلیون تومان برگزار خواهد شد که مبلغ دو میلیون تومان را خوشه فرش استان تامین و مابقی را فراگیران تامین خواهند کرد. فرصت را غنیمت شمرده به مدیران کارگاه های رنگرزی استان خراسان رضوی توصیه می نمایم در این دوره شرکت نمایند.

عبدالله احراری

منبع :