نقوش و طرح های فرش

فرش بیجار (قسمت یازدهم)

گلفرنگ مستوفیکلمه مستوفی لقبی بوده است که شاهان قاجاربه منشی‌ها و کارگزاران خود اعطا می‌کردند. این طرح از زیر شاخه‌های گلفرنگ بوده و در دوره قاجار از جعبه‌های شکلات فرانسوی گرفته شده است.

درطرح گلفرنگ استفاده ازگلهای طبیعی در ترکیب با موتیف‌های دیگر بکار می‌رفته است .

اساس طرح مستوفی:
اساس این طرح را لوزی‌هایی(وربع لوزی) در ترکیب با گلفرنگ و شاخه‌های پیچان زینتی و شکوفه‌ها تشکیل می‌دهند. گاهی نیز خطوط اسلیمی را برای آرایش مضاعف دسته گل‌ها به کارمی گیرند. اولین بار این نقوش در راور کرمان تولید شده و سپس به سایر نقاط قالیبافی ایران راه پیدا کرد. این طرح در بیجار دورهٔ قاجار بسیار زود مورد پذیرش واقع شده و در میان بافندگان و طراحان رواج یافت. حاشیه این طرح به تبعیت از متن آن گلفرنگ و رنگ زمینه رنگ لاکی بوده و گل‌ها نیز به تبعیت از طبیعت دارای رنگ گلهای طبیعی بودند. این طرح هم بدون لچک وترنج وهم با لچک ترنج بافته می‌شود.

نویسنده سمیه(سیمین)خسروی دانشجوی ارشد فرش دانشگاه هنر اسلامی تبریز

منبع :