اخبار فرش

انعقاد تفاهم نامه همکاری آموزش فنی وحرفه ای با شرکت شهرکهای صنعتی استان ایلام

به منظور توانمند سازی مهارت نیروی انسانی شاغل دربخش‌های صنعتی و اصناف، ارتقاء سطح مهارت کارگران و کارکنان در راستای افزایش بهره‌وری صنایع مرتبط تفاهم‌نامه همکاری بین اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان ایلام و شرکت شهرک‌های صنعتی ایلام منعقدگردید.


به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی وحرفه‌ای استان ایلام این تفاهم‌نامه همکاری آموزشی در راستای آموزش های مهارتی به نیروی کار صنایع و همچنین خوشه فرش دستباف استان، سنجش و ارزشیابی صلاحیت نیروی کارصنایع، بهره‌گیری ازظرفیت شرکت شهرک‌های صنعتی درارائه آموزش‌های فنی وحرفه‌ای و شناسایی‌شاغل موجود و مشاغل جدید درحوزه صنایع و اصناف تهیه و تنظیم شده است.بنابراین گزارش در بندهای این تفاهم اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای متعهد شده است؛ دوره‌های آموزشی مورد نیازشهرک‌های صنعتی و اخذ آزمون‌های پایان دوره بر اساس ظرفیت‌های موجود، صدورگواهینامه مهارت، مشارکت در راه اندازی کارگاه‌های آموزشی جوارکارگاهی و بین کارگاهی، بیمه مسئولیت مدنی کارآموزان در برابرحوادث حین کار نظیر سایرکارآموزان و استفاده از مهندسین شرکت شهرک‌های صنعتی جهت اجرای دوره های آموزشی درصورت نیازاستفاده نماید. درادامه شرکت شهرک‌های صنعتی متعهد شده است، امورات مربوط به آینده پژوهی مشاغل جدید درحوزه صنعت و اعلام آن به این اداره کل، انجام نیاز سنجی آموزشی جهت اجرای دوره های آموزشی، ارائه عناوین آموزشی مشاغل مورد نیاز برای تدوین یا بازنگری استاندارد‌های آموزشی مربوط به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، معرفی افراد واجد شرایط جهت شرکت در دوره‌های آموزش فنی و حرفه ای، پرداخت حق ثبت نام در دوره های آموزشی و حق آزمون‌ها ومشاوره طبق تعرفه‌های مصوب سازمان، معرفی مدرس برای دوره‌های آموزشی توافق شده و مشارکت و همکاری در راه اندازی و تجهیز کارگاه‌های آموزشی جدید انجام دهد. این تفاهم نامه بمدت دو سال شمسی منعقد گردیده و درصورت توافق طرفین ادامه بازنگری واصلاح تغییرات احتمالی قابل تمدید می باشد. این تفاهم نامه با حضور مدیران دو دستگاه آقایان دکتر رضا نصری مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان ایلام و مرتضی دارایی مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره شرکت شهرک‌های صنعتی استان مبادله گردید.

ابتکار

منبع :