اخبار فرش

آغاز توزیع کارت هفتمین مرحله آزمون های سراسری سنجش مهارت

توزیع کارت هفتمین مرحله آزمون سراسری سنجش مهارت و صلاحیت حرفه ای پايان دوره كارآموزان مراکزآموزش فنی و حرفه ای سال 1394 در بخش های دولتی وخصوصی و هفتمین آزمون سنجش مهارت در حوزه های صنعت ساختمان و صنايع دستی، فرش و نان و غله و... از ساعت 8 صبح روز دوشنبه مورخ 14/10/1394 آغاز و تا ساعت 24 روز چهارشنبه مورخ 16/10/1394 ادامه می یابد.

هفتمین مرحله آزمون سنجش مهارت در حوزه هاي صنعت ساختمان، صنايع دستي، فرش و نان و غله و... روز پنجشنبه مورخ 17/10/ 1394و هفتمین مرحله آزمون سراسری سنجش مهارت سال 1394 پايان دوره كارآموزان مراکز آموزش فنی و حرفه ای روز جمعه مورخ 18/10/1394 برگزار می شود.

لازم به ذکر است :آزمون هر حرفه شامل دو مرحله كتبي و عملي است كه متقاضيان بخش هاي صنعت ساختمان، تفاهمنامه ها( صنايع دستی، فرش و نان و غله و...)که قبلاً در موعد مقرر برای شرکت در آزمون های مذکور ثبت نام کرده اند، می توانند از تاریخ 14/10/1394 تا تاریخ 16/10/1394 با مراجعه به سامانه http://advari.irantvto.ir با درج شناسه پرداخت و شماره پرونده و یا با درج مشخصات فردی،كارت ورود به جلسه خود رادريافت نمايند.

هم چنین متقاضیان شرکت در هفتمین مرحله آزمون سراسری سنجش مهارت در سال 1394 (کارآموزان بخش های دولتی و آموزشگاه های آزاد) که قبلاً برای شرکت در آزمون مورد نظر ثبت نام نموده اند، از تاریخ 14/10/1394 تا تاریخ 16/10/1394با مراجعه به سامانه http://azmoon.portaltvto.com و درج شناسه پرداخت و شماره پرونده و یا با درج مشخصات فردی، نسبت به دریافت كارت ورود به جلسه خود اقدام نمایند.

در ضمن داوطلبان پس از شرکت آزمون كتبی و كسب نمره قبولی براساس برنامه زمانبندی اعلام شده از سوی اداره سنجش و ارزشیابی مهارت استان که از طریق پایگاه اینترنتی اداره کل به آدرس b-tvto.ir اعلام خواهد شد برای شركت در آزمون عملی باید به حوزه های تعيين شده مراجعه نمايند.

خبرگزاری سپاس

منبع :