رنگ و رنگرزی

دوره کاربردی رنگرزی و الیاف توسط خوشه فرش خراسان رضوی با موفقیت برگزار شد

گزارش تصویری از روز آخر دوره رنگرزی و الیاف شناسی .

 

 

منبع :