کسب و کار

آشنایی با انواع پته و ارزش اقتصادی آن

انواع پته و ارزش اقتصادی آن

اندازه یک متر در 3 متر در یه رنگ نارنجی و سفید و قرمز جفتی 6 میلیون تومان

گرد قطر یک متر و قیمت 700 هزار تومان

انواع بقچه‌های یک در یک متر 700 هزار تومان

تابلوهای افقی کوچک تقریبی 50 در 70 / 350  هزار تومان

با تشکر از خانم امیری

منبع :