اخبار فرش

افزايش صدور مجوز مشاغل خانگی

معاون توسعه کارآفرينی و اشتغال اداره کل تعاون از افزايش 30 درصدی صدور مجوز مشاغل خانگی خبر داد.

به گزارشگروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان،از زنجان؛معاون توسعه کارآفرينی و اشتغال اداره کل تعاون استان زنجان گفت: ازآغازسال تاکنون دراستان زنجان 452فقره مجوز درزمينه ايجاد مشاغل خانگي صادرشده است که در مقايسه با مدت مشابه پارسال 200 فقره مجوز بيشتراست.

يوسفي با بیان اینکه مجموع مجوزهاي صادرشده پارسال 580 فقره بود که بااستقبال خوب زنجاني ها پيش بيني مي شود دردوماه باقي مانده ازسال تعدادمجوزها افزايش چشمگير يابد افزود: بيشترين مجوزهاي صادرشده دراستان زنجان به حوزه صنايع دستي نظير فرش اختصاص دارد.

وی ادامه داد:اعتبار امسال استان زنجان براي ايجاد مشاغل خانگي 6 ميلياردو 300 ميليون تومان است که بانکهای عامل با بهره 4 درصد آن را به متقاضيان اعطا می کنند.

معاون توسعه ، کارآفرينی واشتغال اداره کل تعاون استان زنجان گفت: تسهيلات اعطایی 5 تا 15 ميليون توماني است .

وی گفت : افرادي هم که به عنوان پشتيبان مشاغل خانگی برای دريافت مجوز اقدام مي کنند می توانند تسهيلات 75 ميليون توماني دريافت کنند .

باشگاه خبرنگاران

منبع :