اخبار فرش

اطلاعیه در مورد فرشهای مرجوعی

پیرو مذاکرات صورت گرفته با گمرک جمهوری اسلامی ایران در خصوص فرش های مرجوعی و اخذ حقوق و عوارض ورودی از آنها ، صبح روز سه شنبه 15/10/1394 جلسه ای با حضور آقایان دکتر مسعود کرباسیان ریاست کل گمرک جمهوری اسلامی ایران، رضی میری و مرتضی میری برگزار شد و نتایج ذیل حاصل گردید:


1- پیشنهاد مطرح شده از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران مبنی بر افزودن یک تبصره به ماده 121 آیین نامه اجرایی مقررات امور صادرات و واردات و مستثنی شدن فرش های مرجوعی از پرداخت حقوق ورودی مورد تصویب هیئت دولت قرار گرفته و در انتظار تأیید مجلس شورای اسلامی است که انشالله بزودی و با تأیید مجلس این مهم تحقق یافته و معضل به طور قطعی مرتفع می گردد.
2- در خصوص فرشهای مستعمل مرجوعی:ترخیص قطعی آنها بدون پرداخت حقوق و عوارض با ارائه اظهارنامه صادراتی آنها مشروط بر اینکه اظهار نامه صادراتی و وارداتی هر دو متعلق به یک صاحب کالا باشد بدون قید زمان انجام خواهد شد.
3- درخصوص فرش های نوباف مرجوعی : ترخیص قطعی آنها بدون پرداخت حقوق و عوارض با ارائه اظهارنامه صادراتی آنها مشروط بر اینکه اظهار نامه صادراتی و وارداتی هر دو متعلق به یک صاحب کالا باشد بدون قید زمان انجام خواهد شد.
4- در خصوص فرش های مرجوعی موقت: ترخیص فرش هایی که تنها به قصد تعمیر به ایران بازگشته اند فعلا و تا رفع قطعی مشکل تنها از طریق طی تشریفات ورود موقت ممکن خواهد بود.
5- در خصوص فرش های مرجوعی که اظهارنامه صادراتی آنها در دردسترس نیست تا رفع کامل مشکل امکان ترحیص آنها بدون پرداخت حقوق و عوارض وجود ندارد.
6- در خصوص فرش های مرجوعی که صاحب کالا هنگام صادرات و واردات یکسان نیستند می توانند با تغییر مالکیت از طریق صلح نامه رسمی به صاحب کالا در اظهار نامه صادراتی اقدام به ترخیص نمایند.

لازم است به منظور پیشگیری از بروز مشکلات در گمرک و به جهت لزوم رایزنی اینجانب با مثامات گمرک ایران در هر مورد صاحبین کالا برای ترخیص حتما با هماهنگی اتحادیه اقدام نمایند.

با تشکر از جناب چمن رخ

منبع :