اخبار فرش

آموزش حرفه، راهکاری برای هدایت مددجویان به سمت خودکفایی است

مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) گفت: شمشمین دوره کارگاه قالیبافی و بهبافی فرش مددجویان این نهاد، به منظور آموزش هنر و حرفه قالی بافی با رویکرد زمینه سازی برای خودکفا کردن مددجویان کمیته امداد آغاز به کار کرد.

به گزارش رودآور،«سعید حسینی» با اشاره به مراسم افتتاح ششمین دوره کارگاه قالیبافی و بهبافی فرش مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره)تویسرکان، گفت: این مراسم با حضور فرماندار تویسرکان و دو بخش دار مرکزی و قلقلرود این شهرستان برگزار شد.

وی اظهار کرد: مددجویان متقاضی در یک بازه زمانی سه ماهه در کارگاه قالیبافی و بهبافی فرش آموزش های لازم فرش بافی را زیر نظر مربیان مجرب آموزش می بینند.

مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) افزود: در این دوره 18 هنرجو و کارآموز که تحت پوشش از روستاهای مختلف تویسرکان هستند با قالیبافی و بهبافی فرش آشنا می شوند.

حسینی تصریح کرد: مبلغ صرف شده برای هر کارآموز در این دوره 15 میلیون ریال است که برای مواردی از جمله ایاب و ذهاب، برپا کردن دارقالی، نخ و پود هزینه شده و در مجموع در حدود 270 میلیون ریال برآورد هزینه برگزاری این کارگاه است.

وی حرفه ـموزی و ر گفت:هدایت مددجویان به سمت خودکفایی را از اولویت های کمیته امداد عنوان کرد و گفت: قالی بافی علاوه بر آنکه هنر بانوان است و با روحیات ظریف و خلاقانه آنان متناسب است، خود به عنوان یک حرفه، هنر و مهارت در جامعه امروزی ما می تواند سهم مهمی در تولید و ایجاد اشتغال و درآمدزایی برای مددجویان داشته باشد.

ردآور

منبع :