اخبار فرش

هنر بافت تابلو فرش، صنعت دستی پویا در کامیاران

با توجه به روی آوردن جریان های اقتصادی به توسعه صنعت بومی و فعالیت درراستای اقتصادی مقاومتی، می توان با استفاده از تجربیات فرش بافان و تأمین منابع مالی کارآفرینان بخش صنایع دستی درراستای اشتغال و تولید گام های موثری برداشت.

به گزارش کُردتودی، بر دیوارهای شهر آگهی های آموزش وبافت تابلو فرش چشم هر بیننده را به خوانش فرا می خواند. اطلاعیه هایی که فراخوانی برای یادگیری و کسب آموزش های لازم و در نهایت اکتساب شغلی با هنرهای تودرتو و دارای تاروپودی دلنوازانه از هفت رنگ شهر عشق می باشد.

هنر فرش بافی که قدمت بسیاری در میان خانواده های کامیارانی دارد اکنون به گونه ایی دیگر، با رنگ، ابعاد و مواد اولیه متفاوت چند صباحی ست که دوباره رونق گرفته است.

کارگاه های جمعی بافت فرش و تابلو فرش ها در گوشه و کنار شهر و روستا دایر شده و صاحبان صنایع کوچک به ساخت چنین کارگاه هایی متمایل شده، زنان و دختران فراوانی و گاه مردان نیز به جمعیت فرش بافان کردستان پیوسته اند که با رج ها و گره های راست وچپ، هم هنر را بنوازند و ببافند و نیز سرمایه ایی اندوخته و نوایی کسب نمایند.

رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری کامیاران درباره صنعت فرش بافی و بافت تابلوفرش می گوید: قالی‌بافی یکی از رشته‌های صنایع دستی پرطرفدار در کامیاران است و با توجه به رواج نقشه‌های کامپیوتری و طرح‌های زیبا در قالب تابلوفرش، بسیاری از جوانان به سمت این هنر و صنعت پرسود متمایل شده اند.

"م. کمانگر" که در روستای "تروه ریز" کارگاه بزرگی جهت بافت انواع تابلو فرش راه اندازی نموده دراین باره اظهار می دارد: تابلوفرش امروزه یکی از سودآورترین صنایع دستی پرطرفدار است که موجب اشتغال بسیاری از شهروندان شده، این هنر توانسته با تکیه بر پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های فرش بافی، موجبات تحقق اشتغال در این حوزه شده است.

اینک با توجه به روی آوردن جریان های اقتصادی به توسعه صنعت بومی و فعالیت درراستای اقتصادی مقاومتی، می توان با استفاده از تجربیات فرش بافان و تأمین منابع مالی کارآفرینان بخش صنایع دستی درراستای اشتغال و تولید گام های موثری برداشت.

منبع: کردتودی

منبع :