در حاشیه

مرکز ملی فرش ایران مصداق شیر بی یال و دم و...!

به انگیزه استعفای دکتر کارگر و عدم پذیرش آن


خاطرم هست که در همایش ملی فرش اردکان با عزیزی که مسئولیت ساماندهی تشکیلات و نیروی انسانی وزارت بازرگانی را به‌عهده داشت در مسیر اردکان به یزد هم کلام شدم و از ایشان در خصوص جایگاه تشکیلاتی فرش در دورانی که این وزارتخانه عهده دار تولیگری فرش می گردد شدم ایشان پاسخ داد که مفهوم کلی آن این بود: فرش فقط تعدادی نیرو در مرکز خواهد داشت ولی در استان‌ها و شهرستان‌ها ضرورتی برای استقرار واحد اداری برای فرش وجود ندارد !!

با استماع سخنان ایشان متوجه شدم که درواقع وزارت بازرگانی برنامه خاصی برای فرش ندارد و به قول معروف این وزارت با فیل‌بانان دوستی کرده ولی خانه ای در حد فیل نساخته!
اگرچه بعدها این وزارتخانه مجبور شد در برخی استان‌ها و ادارات فرش و در برخی استان‌ها و گروه فرش یا کارشناس فرش ایجاد نماید که بلافاصله بعد از انتخاب دکتر کارگر همگی استان‌ها به اداره فرش ارتقا یافت). اما متاسفانه قالب کلی آن اجرای همان دیدگاه اولیه بود.
تا قبل از مصوبه شورای عالی اداری مبنی بر تمرکز همه امور مرتبط با فرش در وزارت بازرگانی صرف‌نظر از جایگاه خوب تشکیلاتی شرکت سهامی فرش ایران که زیر مجموعه همین وزارت بود؛ مجموعه صنایع روستایی در وزارت جهاد کشاورزی در سطح معاون وزیر بوده و فرش به صورت مستقل در مرکز دارای مدیر کل و حتی در سطح جهادهای دهستان یک کاردان یا کارشناس صنایع روستایی حضور داشت که اجرای امور مرتبط با فرش را به عهده داشت.
در بخش تحقیقاتی نیز مجموعه مرکز تحقیقات فرش ایران به عنوان پشتوانه تحقیقاتی و پژوهشی وجود داشت که در قالب گروه های تخصصی طرح و نقشه، رنگرزی، مواد اولیه، بافت و مرمت و با اعتبار و بودجه بسیار خوبی به فعالیت مشغول بودند.
ادارات فرش استانی مستقر در سازمان جهاد کشاورزی استان‌ها از اقتدار سازمانی و بودجه بسیار خوبی برخوردار بوده و از نظر تخصصی نیز این نیروها در حد قابل قبولی بودند در بعد آموزشی نیز مراکز آموزش جهاد کشاورزی در بسیاری استان‌ها مجری برگزاری دوره های کاردانی فرش با کیفیت و امکانات قابل قبولی بودند.
با تمرکز فرش در وزارت بازرگانی قرار بود کلیه امکانات و منابع سازمانی به این وزارتخانه منتقل شود که به دلایل مختلف منجمله عدم توجه مسئولین این وزارتخانه بسیاری از منابع انسانی و تشکیلاتی به بازرگانی منتقل نشد.
ادامه دارد....

عبدالله احراری

منبع :