نواحی و مناطق قالی بافی

آذربایجان (بخش سوم)

لامبران : از دیگر مراکز قالیبافی این منطقه می توان از روستای لامبران در شمال غربی قراچه یاد کرد. قالی های بافت لامبران معمولا درشت بافت تر از قالی های قراچه است. از نظر تکنیکی ، قالی های لامبران با گره متقارن و دو پوده بافته می شوند و به صورت لولباف هستند و در ترکیب رنگ های آنها ناهماهنگی هایی مشاهده می شود.

 

اردبیل از مراکز مهم قالی بافی آذربایجان به شمار می رود و از سابقه درخشانی برخوردار است. طرح های به کار گرفته شده در قالی های متاخر اردبیل ، طرح های هندسی بوده است که شبیه به طرح های قفقازی به نظر می رسد. لیکن قالی های اردبیل در مقایسه با بافته های قفقازی دارای تفاوت هایی است از جمله تصاویر تجرید یافته انسان و حیوانات در بافته های اردبیل به چشم می خورد. امروزه قالی های اردبیل بیشتر در ابعاد کوچک بافته شده و به صورت قالیچه و کناره به بازار عرضه می گردند. در قالی های اردبیل رنگ های متنوع با سایه روشن ملایم به کار می رود ، گرچه گاهی هم رنگ قرمز خام در کنار این رنگ ها دیده می شود. معمولا مرغوبترین بافته های اردبیل دارای زمینه آبی سیر و سبز روشن و رنگ لاکی است و به سنه باف شهرت دارد و این نام صرفا به واسطه شباهت پشت قالی به بافته های سنه است وگرنه در اردبیل فقط گره متقارن یا ترکی با بافت تک پوده و گاهی لولباف دو پوده به کار می رود.

منبع : کتاب فرش ایران

منبع :