نمایشگاه ها و همایش ها

نمایشگاه دموتکس (2)

گزارش تصویری از نمایشگاه دموتکس 2016

 

با تشکر ویژه از  آقای حبیب فدایی

 

منبع :